Historik

Cortec grundas år 1990 av Bo Lindskog i Skövde vars verksamhetsområde initialt var Skaraborg. Bo’s bakgrund var gedigen som bla innefattade utvecklingschef för fräsverktyg på Sandvik Coromant, samt som några år som teknisk chef för Sandvik Coromant i USA. Några år efter starten av Cortec expanderade verksamheten geografiskt till att innefatta även Trestadområdet samt Bohuslän.

Nedanstående beskrivning av verksamhet gällde för att marknadsföra företaget, vilket visade sig vara framgångsrikt och i mångt och mycket stämmer än idag!

”Cortec Maskin & Verktyg AB arbetar med försäljning av verktyg för skärande bearbetning och närliggande produkter. Vår affärsidé är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom ökad produktivitet. För detta krävs moderna verktyg optimalt utnyttjade.”

”Vi samarbetar med våra kunder direkt i verkstaden med verktygsförslag, skärdataval och problemlösning. Även kompletta beredningsuppdrag förekommer.” 

”De varumärken vi representerar ligger på topp inom sina respektive områden. Vårt distributionssystem är modernt och effektivt, normalt sker leverans dagen efter order.”

Prova Cortec, det lönar sig i längden!”