Kvalitetsstyrning

  • Cortecs personal genomgår fortlöpande utbildning för att alltid ge rätt rekommendation vid val av produkt och i förekommande fall handhavande och övrig produktsupport.
  • Kundorder loggas in i löpande ordning för bevakning av leverans.
  • Fakturering sker efter leverans och mot underlag från underleverantör.
  • Systemet innehåller spårbarhet Underleverantör – Cortec – Slutkund.
  • Leveransbevakning tills order är slutlevererad.
  • Leverans sker normalt dagen efter order och direkt från tillverkare/leverantör till slutkund.
  • Cortecs större leverantörer är certifierade.