Beräkningsprogram

Ladda ned vår Excelfil för att enkelt och säkert kunna få fram rätt längd och diametermått vid programmering och inmätning av ställ längd. Filen är avsedd för borrspetsar, försänkare med och utan spets samt för fasfräsar.

Ni spar tid och pengar i tre steg, vid programmering, inmätning av verktyg och vid inkörning av 1:a komponenten.
Rätt från start ger ökad lönsamhet!

Klicka på bilden för att ladda ned eller gå till huvudmenyn och ”support” – ”nedladdning”